Hợp đồng bảo hiểm sẽ có thời hạn ngắn và rõ ràng hơn

Sáng 1/6, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm sau 1,5 ngày thảo luận về kinh tế - xã hội. Liên quan đến vấn đề bảo hiểm, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết, Bộ đang tham mưu xây dựng nghị định và thông tư để thực hiện pháp luật về kinh doanh bảo hiểm.

Trong đó tập trung vào nguyên tắc cung cấp các sản phẩm bảo hiểm và hợp đồng bảo hiểm rõ ràng hơn, ngắn hơn, trọng tâm hơn, làm rõ quyền lợi, thời hạn và nghĩa vụ của các bên. 

Theo Bộ trưởng Hồ Đức Phớc, về quản lý hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, vừa qua có những tồn tại như kênh liên kết giữa ngân hàng thương mại và công ty bảo hiểm, hay các hợp đồng dài, chưa rõ ràng nên người mua thường đọc không kỹ có thể thua thiệt khi khiếu kiện.

Cũng theo Bộ trưởng Hồ Đức Phớc, Bộ Tài Chính đang tập trung sửa đổi các quy định quản lý kinh doanh bảo hiểm nhân thọ.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam