Hợp tác chặt chẽ hơn giữa thanh niên hai nước Việt Nam - Lào

Ngày 14/9, tại nhà Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban VHGD tiếp xã giao Đoàn Đại biểu cấp cao Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào do Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào Monxay Laomuasong làm Trưởng đoàn.

Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Đắc Vinh cho biết, trẻ em là ngày mai, thanh niên là tương lai của đất nước. Với quan điểm đó, những gì tốt nhất, Đảng, Quốc hội và Nhà nước Việt Nam đều dành cho thế hệ trẻ. Trong quá trình hợp tác với Quốc hội Lào, phía Việt Nam sẽ có trao đổi, thảo luận, chia sẻ chính sách về thanh niên và thế hệ trẻ. Chủ nhiệm Nguyễn Đắc Vinh cũng mong muốn Đoàn Thanh niên hai nước tiếp tục hợp tác chặt chẽ, hiệu quả hơn trong thời gian tới; và mong muốn Trung ương Đoàn Thanh niên Cách mạng Lào tiếp tục chỉ đạo để Làng Hữu nghị thanh niên biên giới Việt - Lào phát huy hiệu quả.

Cảm ơn sự tiếp đón nồng nhiệt của Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào Monxay Laomuasong cho biết, ngoài Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022 - 2027, dịp này Đoàn Thanh niên 2 nước cũng đánh giá lại hoạt động hợp tác và thống nhất nội dung về Làng Hữu nghị thanh niên biên giới Lào - Việt.

Bí thư Trung ương Đoàn Monxay Laomuasong cảm ơn chân thành tới Đảng, Nhà nước, Quốc hội Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã luôn dành sự quan tâm, ủng hộ cho Đoàn và thanh niên Lào trong suốt thời gian qua. Chúc cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.