Những người đứng đầu nền công vụ ASEAN thống nhất tăng cường sự thích ứng của nền công vụ đối với những thách thức mới

Ngày 5/8, tại Thủ đô Hà Nội đã diễn ra Cuộc họp những người đứng đầu nền công vụ ASEAN lần thứ 21. Gần 100 đại biểu gồm Bộ trưởng, Trưởng đoàn các nước ASEAN; Phó Tổng Thư ký ASEAN; đại biểu các nước Asean và Asean+3 gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia (là đối tác), đã tham dự. Bộ trưởng Nội vụ Việt Nam Phạm Thị Thanh Trà - Chủ tịch ACCSM 21- đã chủ trì phiên họp.

Lĩnh vực Tăng cường phát triển các kỹ năng cho công chức thuộc ACCSM, đến nay đã hoàn thành 5 hoạt động/dự án/sáng kiến. 10 hoạt động/dự án/sáng kiến đã được lên kế hoạch. Việc xây dựng quan hệ đối tác hợp tác chiến lược với các cơ quan chuyên ngành của ASEAN, sẽ tiến hành theo từng dự án cụ thể.

Ông BIMA HARIA WIBISANA, Chủ tịch Cơ quan Công vụ Quốc gia Indonesia: “Theo tôi được biết ngành công vụ Việt Nam đang đáp ứng được với các vấn đề nổi lên hiện nay như đại dịch. Tôi nghĩ các nước ASEAN đã đồng thuận trong một số vấn đề. Đầu tiên là số hóa nền công vụ. Thứ hai là tìm cách bố trí làm việc linh hoạt cho bộ máy hành chính. Nếu điều đó được thúc đẩy thành công,chúng ta có thể tìm ra cách thức tốt hơn để thực hiện các công việc công vụ trong tương lai.”

Với ACCSM +3, đã hoàn thành 3 hoạt động/dự án/sáng kiến và 5 hoạt động/sáng kiến/dự án đã được lên kế hoạch. Đoàn Singapore giới thiệu về chuẩn so sánh cung ứng dịch vụ công của nước này, xoay quanh đổi mới sáng tạo, tham khảo ý kiến người dân, mức độ chăm sóc và thấu hiểu, trải nghiệm thông suốt và có báo cáo theo từng thành phố tham gia cung ứng.

Ông LOH KHUM YEAN, Tổng Thư ký Ban Công vụ, Văn phòng Thủ tướng Singapore: ''Vào tháng 8 chúng tôi sẽ có báo cáo và sẽ chia sẻ với các thành viên của ACCSM và cuối cùng sẽ thông qua báo cáo vào khoảng tháng 12 năm 2023. Chúng tôi hi vọng báo cáo này sẽ hỗ trợ tất cả chúng ta để cung ứng dịch vụ công tốt hơn cho tất cả người dân ASEAN."

Với vai trò Chủ tịch luân phiên của ACCSM 21, Bộ Nội vụ Việt Nam đề nghị tiếp tục triển khai sáng kiến của Singapore trong thúc đẩy hợp tác với các nước đối tác-đối thoại như: Canada, Australia, New Zealand, Ấn Độ.

Thực hiện sáng kiến của Việt Nam về Tuyên bố "Tăng cường sự thích ứng của nền công vụ đối với những thách thức mới".

Bà PHẠM THỊ THANH TRÀ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Việt Nam, Chủ tịch ACCSM 21: ''Thực hiện thành công các hoạt động của kế hoạch làm việc của ACCSM 2021-2025 và tuyên bố Asean trong lĩnh vực công vụ khuôn khổ đối tác chiến lược để đạt được tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2025. Tiếp tục duy trì thúc đẩy hợp tác ACCSM trong các nước thành viên Asean, Ban Thư ký Asean và các nước đối tác-đối thoại Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc. Đồng thời, tiếp tục mở rộng quan hệ với các nước đối tác đối thoại Asean khác để xây dựng nền công vụ của chúng ta ngày càng hiện đại hơn.''

Hội nghị cũng nhất trí và chuyển giao để Brunei đảm nhiệm vai trò Chủ tịch luân phiên của Hợp tác ASEAN về các vấn đề công vụ lần thứ 22.

Thực hiện : Ngọc Dũng Vân Hương Hồng Dũng