Hưng Yên: Thiếu giáo viên khi triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018

Sáng 8/4, tại Hưng Yên, Uỷ viên Bộ chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì buổi làm việc giữa Đoàn giám sát của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội với Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc thực hiện Nghị quyết số 88 và nghị quyết số 51 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

 UBND tỉnh Hưng Yên cho biết, năm học 2022-2023 tổng số giáo viên theo định mức Hưng Yên cần là gần 10.900 người; số giáo viên hiện có mặt là chưa đến 9.300 người. Do đó còn thiếu so với định mức gần 1.600 người. Nếu năm tới không được bổ sung thì tỉnh vẫn thiếu gần 2300 giáo viên ở cả 3 cấp học. Về công tác đào tạo bồi dưỡng, từ năm học 2020 -2021, khi thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, 100% cán bộ quản lý và giáo viên đã được tham gia tập huấn, bồi dưỡng theo quy định.

Đoàn giám sát đánh giá cao tinh thần sẵn sàng đổi mới, tâm huyết, trách nhiệm, sự cố gắng nỗ lực của đội ngũ giáo viên tỉnh Hưng Yên trong thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đề nghị Tỉnh báo cáo về việc rà soát, đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên để tổ chức tuyển dụng; làm rõ nguyên nhân tại sao không tuyển dụng hết số biên chế được giao. Bên cạnh đó, theo báo cáo, trên địa bàn tỉnh hiện nay chưa tổ chức dạy 2 môn âm nhạc, mỹ thuật đối với cấp THPT do học sinh không lựa chọn và chưa có giáo viên. Tỉnh cần đánh giá việc không tổ chức giảng dạy các môn học này có ảnh hưởng gì đến mục tiêu của Chương trình nhằm phát triển hài hoà đức, trí, thể, mỹ và phát huy tốt nhất tiềm năng của mỗi học sinh.

Dương Dung - Phương Linh - Tùng Dương