Huy động tối đa nguồn lực đưa huyện Sơn Dương, Tuyên Quang về đích huyện nông thôn mới

Cuối giờ chiều 29/9, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc làm việc với Ban thường vụ Tỉnh Tuyên Quang về việc hỗ trợ các nguồn lực để tỉnh thực hiện Đề án xây dựng huyện Sơn Dương đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2023-2025. Tham dự buổi làm việc có: lãnh đạo một số cơ quan của Quốc hội, lãnh đạo một số Bộ, Ban, Ngành trung ương; các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong nước.

Sơn Dương là huyện lớn nhất của tỉnh Tuyên Quang với 31 xã, trên 20 vạn dân. Trong đó có 25 xã thuộc khu vực III, khu vực II vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; 7 xã và 72 thôn thuộc diện đặc biệt khó khăn, 14 xã vùng ATK. Toàn huyện có trên 9 nghìn hộ nghèo chiếm tỷ lệ trên 18%.

Do xuất phát điểm khi xây dựng nông thôn mới của huyện rất thấp; thu nhập của người dân chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp, quy mô nhỏ lẻ, liên kết hạn chế; hạ tầng giao thông, điện, nước, trường trạm, các công trình thiết yếu còn rất nhiều khó khăn… nên đến hết năm 2022 toàn huyện mới chỉ có 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Theo Đề án, tỉnh phấn đấu đến năm 2025, hoàn thành xây dựng nốt 17 xã đạt chuẩn nông thôn mới; tới năm 2025, huyện Sơn Dương đạt chuẩn nông thôn mới. Tổng nguồn vốn thực hiện đề án là trên: 3.431 tỷ đồng; tổng số vốn còn thiếu chưa xác định được nguồn là 1.731 tỷ đồng.

Các ý kiến tại cuộc làm việc chia sẻ với Tuyên Quang về những khó khăn, thách thức phải đối mặt, đồng thời cũng đã trao đổi, hiến kế cụ thể đối với các chỉ tiêu nhiệm vụ trong Đề án; nhất trí cần phải tăng cường xã hội hoá nguồn lực. Lãnh đạo các bộ, ngành liên quan cũng như các tập đoàn, doanh nghiệp đã cam kết sẽ hỗ trợ các hạng mục để Tuyên Quang thực hiện thành công Đề án.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn lãnh đạo các bộ, ngành, doanh nghiệp nhà nước và các tập đoàn kinh tế tư nhân lớn đã dự cuộc làm việc và dành rất nhiều tình cảm, trách nhiệm, đưa ra những cam kết cụ thể nhằm hỗ trợ Tuyên Quang thực hiện Đề án xây dựng huyện Sơn Dương đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, huyện Sơn Dương là huyện có ý nghĩa lịch sử quan trọng, là chiến khu cách mạng, việc xây dựng Sơn Dương trở thành huyện nông thôn mới vào cuối năm 2025 để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người dân nơi đây là điều hết sức cần thiết. Điều này cũng góp phần thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm thành lập nước và 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội lưu ý một số nội dung cụ thể, trong đó đề nghị chú trọng tới việc rà soát lại toàn thể kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác, đảm bảo sinh kế lâu dài cho người dân. Các bộ, ngành liên quan nghiên cứu tính toán nguồn tăng thu tiết kiệm chi, dự phòng ngân sách trung ương để kiến nghị đề xuất hỗ trợ hợp lý.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng với sự vào cuộc tổng lực của các bên, với tinh thần “góp gió thành bão”, Tuyên Quang sẽ thực hiện thành công Đề án xây dựng huyện Sơn Dương đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025.

Dương Dung -

Quang Sỹ