Indonesia áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá điện tử

Ngày 1/1/2024, Indonesia chính thức áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá điện tử nhằm kiểm soát số lượng tiêu thụ trên thị trường.

Quyết định đánh thuế thuốc lá điện tử nhấn mạnh nguyên tắc công bằng, đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng và là công cụ kiểm soát điều tiết thị trường. Theo chính quyền Indonesia về lâu dài, việc sử dụng thuốc lá điện tử được cho là có ảnh hưởng đến sức khỏe và các thành phần có trong thuốc lá điện tử được coi là hàng tiêu dùng cần được quản lý. Hơn 50% doanh thu từ thuế thuốc lá sẽ dùng để chi cho các dịch vụ y tế công cộng và thực thi pháp luật, hỗ trợ các dịch vụ công tốt hơn.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Q.T