Italia: Đưa nội dung bảo vệ môi trường vào Hiến pháp

Quốc hội Italia đã thông qua một đạo luật nhằm đưa việc bảo vệ môi trường trở thành một phần của Hiến pháp nước này.

Đây là quyết định được các chính trị gia và các nhà hoạt động bảo vệ môi trường của Italia cho là có ý nghĩa đối với tương lai của quốc gia này.
Một trong những nội dung của Đạo luật là nhà nước phải bảo vệ môi trường sự đa dạng sinh học và hệ sinh thái vì lợi ích của các thế hệ tương lai, mọi sáng kiến kinh tế tư nhân đều không được phép gây tổn hại cho sức khỏe con người hoặc môi trường. Đạo luật là một biện pháp cần thiết đối với quốc gia Nam Âu này trong bối cảnh Italia tăng cường đầu tư xanh để chuyển đổi nền kinh tế theo yêu cầu của quỹ phục hồi sau đại dịch covid-19 của Liên minh châu âu EU./.

Thực hiện : Truyền hình Quốc hội Việt Nam