Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII được Thủ tướng phê duyệt dù chưa hoàn chỉnh

Sau 6 lần trình Thủ tướng, thì phải đến lần thứ 7, Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII mới được Thủ tướng phê duyệt. Điều đáng nói là kế hoạch này được phê duyệt khi chưa hoàn chỉnh. Chưa hoàn chỉnh nhưng vẫn phải phê duyệt để thực hiện cho kịp tiến độ. Chưa hoàn chỉnh là vì hiện vẫn còn 17 địa phương, trong đó có Hà Nội, chưa nộp báo cáo dữ liệu về các dự án nguồn trên địa bàn, dẫn tới chưa đủ cơ sở để Bộ Công Thương đưa vào Kế hoạch chung. Thông tin từ Hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện Quy hoạch Điện VIII diễn ra chiều 3/4.

Sau gần 1 năm kể từ khi Quy hoạch Điện VIII được phê duyệt, Bộ Công Thương mới có thể tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện Quy hoạch. Mục tiêu đến năm 2030, tổng nguồn điện của Việt Nam sẽ đạt 160 GW, trong đó 40% là điện tái tạo.

Một thách thức lớn trong triển khai Kế hoạch là thực hiện mục tiêu 6 GW điện gió ngoài khơi.

Để hoàn chỉnh bản Kế hoạch, Bộ Công Thương đã yêu cầu 17 địa phương còn lại báo cáo dữ liệu dự án nguồn điện trên địa bàn trươc 10/4. Trường hợp không báo cáo kịp, Bộ sẽ đề xuất chuyển nguồn được phân bổ sang các địa phương khác.

Còn với các địa phương đã được phê duyệt trong kế hoạch, Bộ trưởng Công thương nhấn mạnh “quả bóng” bây giờ đã ở trong “chân” các địa phương. Bộ Công Thương sẽ không tham gia trực tiếp vào quá trình triển khai.

Tuy nhiên, về phía Bộ Công Thương, một nhiệm vụ quan trọng trong ban hành cơ chế chính sách vẫn chưa được hoàn thành. Đó là chưa ban hành được khung giá của nhiều loại hình điện năng làm cơ sở cho các nhà đầu tư lên phương án. Tại Hội nghị, Bộ Công Thương cho biết sẽ có khung giá trong tháng 4 này. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!


Xuân Tiến -

Minh Chiến