Kéo dài thời gian giải ngân vốn để đem lại ấm no cho đồng bào

Thảo luận về 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, đại biểu Dương Văn Phước đánh giá, các chương trình đang triển khai chậm đến 2 năm. Đây là 3 Chương trình mục tiêu rất quan trọng. Việc triển khai chậm có tác động rất lớn đến đối tượng thụ hưởng, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, người nghèo.

Đại biểu băn khoăn, chúng ta có tiền, có quyền, tạo ra cơ chế, chính sách, tại sao khi triển khai thực hiện lại gặp nhiều khó khăn, vướng mắc? Đề nghị Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và các địa phương hãy hành động, quyết liệt hơn nữa và thực hiện thực chất hơn để giải quyết những vướng mắc, bất cập nhằm đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho người dân.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Phạm Cường