Khắc phục bất cập về lấn chiếm, tranh chấp đất quốc phòng

Sáng 17/5, Bộ Quốc phòng tổ chức họp báo giới thiệu dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự. Đây là dự án luật sẽ được Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 5 tới đây và dự kiến Quốc hội sẽ xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 6 vào cuối năm nay.

Năm 1994, UBTVQH đã ban hành Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự. Sau 28 năm, pháp lệnh đã bộc lộ những vướng mắc, bất cập, trong đó, việc xác định phạm vi, ranh giới bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự chưa được quy định cụ thể, rõ ràng, còn xảy ra hiện tượng lấn chiếm, xâm canh trái phép.

Pháp lệnh hiện nay có một số nội dung chưa theo kịp với các chủ trương, chính sách về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, không phù hợp với quy định của Hiến pháp năm 2013. Việc xây dựng luật nhằm góp phần tăng cường tiềm lực quốc phòng, xây dựng củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân gắn kết chặt chẽ với phát triển KT-XH.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thực hiện : Khắc Phục - Quang Sỹ