Khắc phục tình trạng chậm quyết toán ngân sách nhà nước

Tiếp tục phiên làm việc, sáng 12/5, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận, cho ý kiến về báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2021.

Qua kết quả giám sát của Ủy ban Tài chính Ngân sách và báo cáo kiểm toán quyết toán của Kiểm toán Nhà nước cho thấy kỷ luật, kỷ cương trong lập, chấp hành dự toán, quyết toán NSNN năm 2021 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Đặc biệt tình trạng quyết toán NSNN chậm, vẫn chưa được khắc phục. 

Theo báo cáo của Chính phủ, quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 tăng khoảng 17,2% so với dự toán, tỷ lệ động viên thu NSNN năm 2021 đạt 18,7% GDP. Trong đó các khoản thu chủ yếu từ nội địa, dầu thô hay thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu đều tăng so với dự toán. Quyết toán chi ngân sách nhà nước tăng 0,4% so với dự toán.

Bên cạnh số quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021, Chính phủ cũng trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép tổng hợp số liệu chuyển nguồn kinh phí chi cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 của 17 địa phương có nhu cầu vào báo cáo quyết toán NSNN năm 2021.

Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách cho rằng mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19, nhưng các khoản thu tăng cao,… là sự nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị, người dân, doanh nghiệp. Tuy nhiên, do công tác lập dự toán thu thận trọng, một số khoản thu chưa sát, dẫn đến bị động trong dự toán chi. Quyết toán chi NSNN bao gồm cả số chi chuyển nguồn rất thấp cũng do nguyên nhân này. Việc hủy bỏ dự toán, chuyển nguồn lớn, gây lãng phí nguồn lực. Do đó, đề nghị trong bối cảnh khó dự báo chính xác dự toán thu NSNN, cần nghiên cứu, sửa đổi Luật NSNN để có cơ chế, chính sách quản lý chặt chẽ việc phân cấp, sử dụng số tăng thu NSNN nhằm bảo đảm quản lý chặt chẽ chi tiêu, đầu tư tập trung, không dàn trải, lãng phí.

Cùng với đó, theo báo cáo của Chính phủ, số chi chuyển nguồn năm 2021 tiếp tục tăng cả về quy mô và tỷ trọng rất lớn cho thấy việc chấp hành Nghị quyết của Quốc hội chưa nghiêm.

Bên cạnh đó, các khoản chi phải hủy nguồn, thu hồi về NSNN trong niên độ và các năm trước, nhưng chưa thực hiện thu hồi và các kết luận, kiến nghị Kiểm toán Nhà nước yêu cầu xử lý tài chính trong niên độ quyết toán NSNN, bao gồm cả các trường hợp HĐND các cấp đã phê chuẩn quyết toán.

Thanh Nga – Quang Sỹ – Anh Đức