Khách mời hôm nay: Gặp lại tình báo phi công Hồ Duy Hùng – Người đánh cắp máy bay địch

Cách nay 50 năm, ngày 07/11/1973, ông Hồ Duy Hùng, tức Chín Chinh, một người con của đất Quảng Nam anh hùng, với bí danh điệp viên E6, đơn vị quân báo thuộc Quân khu Sài Gòn - Gia Định đã gây rúng động cả miền Nam Việt Nam với vụ án “tản thất quân dụng”, hay còn gọi là vụ án “đánh cắp máy bay UH-1. Nhiệm vụ lấy cắp 1 máy bay trực thăng của địch để làm phương tiện chiến đấu đó như thế nào, ngay bây giờ, mời qvvcb cùng theo dõi cuộc trò chuyện của BTV Nga Quỳnh cùng với phi công Hồ Duy Hùng.

Cách nay 50 năm, ngày 7/11/1973, ông Hồ Duy Hùng, tức Chín Chinh, một người con của đất Quảng Nam anh hùng, với bí danh điệp viên E6, đơn vị quân báo thuộc Quân khu Sài Gòn - Gia Định đã gây rúng động cả miền Nam Việt Nam với vụ án “tản thất quân dụng”, hay còn gọi là vụ án “đánh cắp máy bay UH-1. Nhiệm vụ lấy cắp 1 máy bay trực thăng của địch để làm phương tiện chiến đấu đó như thế nào, ngay bây giờ, mời qvvcb cùng theo dõi cuộc trò chuyện của BTV Nga Quỳnh cùng với phi công Hồ Duy Hùng nhé


Mỹ Tho -

Nga Quỳnh -

Nguyễn Trình -

Hữu Ái