Khách mời hôm nay: Gặp người Việt đoạt giải thưởng Kiến trúc Quốc tế APM 2023

Khách mời của Việt Nam ngày mới sáng nay một kiến trúc sư trẻ, đang làm việc tại TPHCM, chủ nhân của hạng mục “Kiến trúc văn hoá” của Giải thưởng kiến trúc Quốc tế 2023 - Nguyễn Minh Kha.

Mời quý vị và các bạn theo dõi!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam