Khách mời hôm nay: Họa sĩ Đặng Tuấn - người nối cây cầu mĩ thuật đương đại Việt ra thế giới

Có một họa sĩ bao năm qua lặng lẽ khiêm nhường làm công việc kết nối mĩ thuật đương đại Việt Nam ra thế giới, đó là Đặng Tuấn. Thế giới biết đến sơn mài Việt, mĩ thuật đương đại Việt, biết đến Đặng Tuấn, thế nhưng, trong nước, tên tuổi anh dường như không nhiều người biết đến.

Khác với nhiều nghệ sĩ yêu thích giao lưu ồn ào, hay thậm chí tạo ra những scandal Đặng Tuấn chọn một nơi sinh sống vắng lặng, gần gũi thiên nhiên để nuôi dưỡng ngọn nguồn sáng tạo. Bạn bè trân quí, gọi anh là một họa sĩ - trí thức bởi sự mực thước trong cuộc sống của anh.

Nhưng có lẽ, hơn thế, bạn bè trân quí bởi công việc thầm lặng của Đặng Tuấn, anh luôn khao khát và tìm cách kết nối đưa mĩ thuật Việt Nam ra thế giới và ngược lại, đưa mỹ thuật đương đại thế giới vào Việt Nam.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thực hiện : Hạnh Thủy