Khách mời hôm nay: Họa sĩ U90 Quách Phong – Trọn một đời gắn bó với mỹ thuật Việt Nam

Chuyên mục "khách mời hôm nay", xin mời quý vị cùng gặp gỡ 1 nhân vật tài năng của làng hội họa: Họa sĩ Qúach Phong. Ông từng tham gia thành lập Hội Mỹ Thuật TP.Hồ Chí Minh. Năm 1986 ông làm tổng thư ký Hội Mỹ Thuật TP.HCM, Phó tổng thư ký Hội Mỹ Thuật Việt Nam, Huân chương kháng chiến hạng I, Giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật, 60 năm tuổi Đảng cùng nhiều huân chương và giải thưởng khác...

Họa sĩ Quách Phong từng tham gia thành lập Hội Mỹ Thuật TP.Hồ Chí Minh. Năm 1986, ông làm tổng thư ký Hội Mỹ Thuật Tp.HCM, Phó tổng thư ký Hội Mỹ Thuật Việt Nam. Huân chương kháng chiến hạng I, Giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật, 60 năm tuổi Đảng cùng nhiều huân chương và giải thưởng khác.

Họa sĩ Quách Phong đã tham gia sáng tác nhiều tác phẩm quý giá, đóng góp cho các bảo tàng trong nước và các nhà sưu tập Nhật, Úc, Mỹ, Malaysia. Thời tuổi trẻ, ông tham gia nhiều trại sáng tác khắp cả nước, từng đi triển lãm tranh ký họa kháng chiến ở Hung-ga-ri, Bulgaria, Tiệp Khắc.

Vũ Thạch -

Hữu Ái -

Hữu Bình -

Nga Quỳnh