Khách mời hôm nay: Jesse Peterson - Anh Tây sống và viết tại Việt Nam

Khách mời của Việt Nam ngày mới là một anh Tây, sống và viết tại Việt Nam đã hơn 10 năm. Đó là Jesse Peterson, thường được độc giả Việt Nam biết đến với tên quen thuộc là Jesse cười. Điều đặc biệt là suốt hơn 10 năm qua, những bài viết của anh, và cả những quyển sách đã được xuất bản của anh, đều bằng tiếng Việt.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Phương Thảo -

Đỗ Khoan -

Giao Niên -

Phạm Tiến