Khách mời hôm nay: "Khi một đứa trẻ trưởng thành, một đứa trẻ tốt hơn, đấy là diễm phúc cho người làm thầy, làm cô"

Nhiều người đã có thể được biết đến các bài diễn văn giàu cảm xúc và truyền cảm hứng của GS.TS Nguyễn Văn Minh - Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội qua các phương tiện truyền thông và mạng xã hội.

Trầm sâu trong các chia sẻ đó là niềm tin của người thầy với các trò, là tình yêu và lòng bao dung của người thầy vì sứ mạng tối thượng của giáo dục: hình thành nhân cách của người học.

Nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, GS.TS Nguyễn Văn Minh đã dành riêng cho Truyền hình Quốc hội Việt Nam cuộc trò chuyện. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam