Khách mời hôm nay: Nhà báo - dịch giả Vũ Văn Âu và tình yêu dành cho đất nước, con người Cuba

Nói đến mối quan hệ Việt Nam - Cuba là nói đến mối tình hữu nghị đặc biệt, hiếm có trong quan hệ quốc tế. Chỉ vì một câu nói của Lãnh tụ Fidel Castro “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình” mà cho đến nay tình hữu nghị giữa hai nước vẫn được vun đắp đi qua hơn 60 năm cùng thăng trầm của lịch sử. Để minh chứng cho mối tình hữu nghị tuyệt vời này, mời quý vị khán giả cùng gặp gỡ nhà báo - dịch giả Vũ Văn Âu, người đã gắn liền cuộc đời mình với đất nước, con người Cuba.  

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam