Khách mời hôm nay: Nhà nghiên cứu trăm tuổi Nguyễn Đình Tư: “Sống trên thế gian phải có danh gì với nước non"

Một con người đã sống ở 2 thế kỷ, chứng kiến biết bao thăng trầm của thời gian và lịch sử, ghi chép lại thành những công trình đồ sộ cho hậu thế. Đó là nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư. Nhiều năm qua, ông miệt mài đóng góp những tác phẩm biên khảo, nghiên cứu có giá trị, đặc biệt là về địa danh - địa chí , về lịch sử - văn hoá của Nam Bộ.

Đến nay, dù đã bách niên - hơn trăm tuổi, ông vẫn ngày ngày đọc tài liệu, nghiên cứu và ghi chép những số liệu lịch sử. 

Ông Nguyễn Việt Hùng - con trai của nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư cho biết, nhà nghiên cứu Nguyễn ĐÌnh Tư thường thức dậy vào 6h - 6h30 sáng, sau đó ông tập thể dục khoảng 45 phút. Mỗi ngày, ông dành ít nhất là 10 tiếng trong ngày để viết sách, lúc say mê, ông có thể làm đến 12 - 14 tiếng mỗi ngày.  

Mỗi tác phẩm của nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư đều có hàm lượng tri thức, học thuật rất cao, giúp chúng ta rất nhiều trong tra cứu địa danh, địa chí, nhân vật, sự kiện lịch sử.  

Mời quý vị và các bạn cùng Việt Nam Ngày mới theo dõi cuộc gặp gỡ nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư!

Thực hiện : Phương Thảo Hải Triều Tăng Sắc Phạm Quyền