Khách mời hôm nay: NNƯT Đặng Ngọc Anh - Người gìn giữ và phát huy tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ

Năm 2016, tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Trong đó hầu đồng là một trong những hoạt động đặc trưng của tín ngưỡng thờ mẫu, mỗi giá đồng là một câu chuyện về một vị anh hùng, lúc sinh thời là người có đức độ, tài giỏi, có công với dân với nước. Và trong chuyên mục “Khách mời hôm nay” mời quý vị cùng gặp gỡ Nghệ nhân ưu tú Đặng Ngọc Anh, Phó viện trưởng Viện nghiên cứu đạo mẫu Việt Nam, người luôn gìn giữ và phát huy tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt.

Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt đã góp phần to lớn trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước, đóng góp vào kho tàng di sản văn hóa phong phú và độc đáo của dân tộc Việt Nam.  Thời gian qua, việc thực hành tín ngưỡng thờ mẫu liên quan đến các nghi lễ thờ cúng và các sinh hoạt văn hóa truyền thống trong các lễ hội được các địa phương khôi phục và phát huy. Hàng năm, tại các di tích thờ mẫu, lễ hội thường được tổ chức với các nghi lễ, như tế, rước kiệu và các hoạt động văn hóa dân gian, như hát chầu văn...thu hút đông đảo người dân và du khách tham dự.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam