Khách mời hôm nay: Thạc sĩ Hồ Yên Thục - Giảng viên truyền cảm hứng cho sinh viên

Khách mời của Việt Nam ngày mới sáng 13/09 là một Thạc sĩ Quản lý Giáo dục Đại học Portsmouth, Anh - giảng viên Hồ Yên Thục - người phụ trách bộ môn kỹ năng mềm tại Đại học FPT và là giảng viên truyền truyền cảm hứng do sinh viên bình chọn trong hai năm 2020, 2021.

Thạc sĩ Hồ Yên Thục là giảng viên giảng dạy Bộ môn Kỹ năng mềm tại Đại học FPT từ năm 2015, giảng viên truyền cảm hứng do sinh viên bình chọn hai năm 2020, 2021.

Tốt nghiệp thạc sĩ Quản lý Giáo dục Đại học Portsmouth, Anh, Hồ Yên Thục luôn nỗ lực để mỗi giờ giảng trên lớp dành cho các bạn sinh viên trở nên sôi nổi và hứng thú nhất có thể. Các giờ dạy của cô Yên Thục thường nhấn mạnh về cảm xúc, nghệ thuật, động viên sinh viên sống hướng đến những điều tốt đẹp.

Cô Thục cũng đồng thời mang thế giới workshop vào trường đại học với nhiều hoạt động sôi nổi cho sinh viên cùng tham gia, là người đứng sau các chương trình chăm sóc sức khỏe tinh thần, tâm sự với sinh viên.

Hơn 10 năm trong nghề đi dạy, cô Yên Thục cũng đồng thời ghi chép lại những câu chuyện của sinh viên, của giảng đường thành những tản văn, truyện ngắn.

Cô đã có 3 quyển sách được NXB Tổng hợp ấn hành gồm: Nhật ký cô giáo - Học kỳ Xuân (2019); Nhật ký cô giáo - Học kỳ Hè (2021) và Nhật ký cô giáo - Học kỳ Thu (2022).

Những câu chuyện trên sách của cô cũng cho thấy bức tranh hàng ngày về giáo dục ở bậc đại học một cách trực quan, sinh động. Đồng thời là tiếng nói người trong cuộc về bức tranh giáo dục đang thay đổi mạnh mẽ tại Việt Nam.

Phạm Tiến