Khách mời hôm nay: Trải nghiệm 99 ngày xuyên Việt cùng nhà báo, đạo diễn Bông Mai

Nhà báo, đạo diễn Bông Mai vừa kết thúc hành trình xuyên Việt 99 ngày của mình. Tâm hồn, cuộc sống của một người phụ nữ sẽ thay đổi như thế nào sau hành trình đó? Những giá trị văn hóa nào đã được chị thu nhận? Thông điệp nào mà Bông Mai muốn gửi tới những người phụ nữ của mình?

Đây chính là những điều lý thú và nhà báo, đạo diễn Bông Mai sẽ chia sẻ với khán giả Truyền hình Quốc hội Việt Nam trong chương trình Khách mời hôm nay.

Xin mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thực hiện : Truyền hình Quốc hội Việt Nam