Khách mời hôm nay: Trải nghiệm kịch ứng tác với Vân Possible

Tốt nghiệp ngành truyền thông với học bổng thạc sĩ toàn phần tại New York nhưng cuối năm 2020, chị Trần Thanh Vân (nghệ danh Vân Possible) về Việt Nam, dạy kịch ứng tác.

Môn nghệ thuật hài kịch này không có kịch bản, đạo cụ, hay bất cứ sự chuẩn bị trước nào. Người diễn viên lấy cảm hứng từ gợi ý hoặc câu chuyện của khán giả để biểu diễn. Điểm thú vị của kịch ứng tác là ai cũng có thể trải nghiệm và thực hành với các quy tắc đơn giản.

Trong Việt Nam ngày mới, mời quý vị cùng trò chuyện với Vân Possible để tìm hiểu về bộ môn nghệ thuật kịch ứng tác đầy thú vị này.

Tăng Sắc