Khách mời hôm nay: Thới Thị Châu Nhi - người kêu gọi cộng đồng "ngưng tạo quái nhựa"

Các vấn đề môi trường đang là vấn đề mà mỗi quốc gia, mỗi công dân cần hiểu rõ và nâng cao nhận thức, trong bối cảnh những hành vi có hại do ảnh hưởng của hoạt động con người đến môi trường ngày càng nặng nề. Tại Việt Nam, vấn đề môi trường lại càng nóng hơn khi nước ta nằm trong khu vực dễ bị tác động bởi biến đổi khí hậu, đòi hỏi phải hành động ngay lập tức.

Chiến dịch Quái Nhựa hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức về tình trạng ô nhiễm rác thải nhựa, từ đó kêu gọi mọi người giảm thiểu sử dụng đồ nhựa dùng một lần.

“Quái nhựa” mượn hình tượng quái vật trong tưởng tượng của nhiều người (như thuồng luồng, quái vật hồ Loch Ness) để hình tượng hóa các mối nguy hại mà ô nhiễm rác nhựa gây ra. Loài quái nhựa dưới nước còn đáng sợ hơn những gì chúng ta có thể nhìn thấy bằng mắt thường rất nhiều. Bằng cách sử dụng cụm từ “quái nhựa”, dự án muốn thu hút sự chú ý và cảnh báo con người về hậu quả của việc sử dụng và thải ra quá nhiều nhựa dùng một lần, từ đó kêu gọi cộng đồng "ngưng tạo quái nhựa" bằng cách giảm tiêu thụ nhựa dùng một lần và cùng nhau hành động để ngăn chặn ô nhiễm môi trường.

Tốt nghiệp ngành truyền thông của RMIT, Thới Thị Châu Nhi hiện là Giám đốc điều hành chương trình Trung tâm hành động Liên kết vì Môi trường và Phát triển CHANGE với rất nhiều dự án, chương trình hành động giúp nâng cao nhận thức của người Việt Nam trong việc bảo vệ môi trường.

Trong dự án mới nhất – Quái Nhựa – một lần nữa Châu Nhi và CHANGE đã “đánh động” công chúng về tầm quan trọng của việc ngưng sử dụng và xả chất nhựa ra môi trường, vì mục tiêu gìn giữ và bảo vệ hành tinh xanh.
 

Thực hiện : Vũ Thạch Hữu Ái Dung Hạ

quảng cáo