Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc: Chiếm hơn 50% dân số, phụ nữ đã tạo nên nhiều thành tựu to lớn trên các lĩnh vực

Với chủ đề “Phát huy truyền thống, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, vì hạnh phúc của phụ nữ, vì sự phồn vinh của đất nước”, Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ 2022-2027 chính thức diễn ra sáng 10/03, tại Thủ đô Hà Nội. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Cùng dự đại hội có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Thường trực Ban Bí thư Phan Diễn; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai và gần 1.000 đại biểu là những phụ nữ tiêu biểu, đại diện cho các lực lượng và các vùng miền trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Theo Báo cáo của Hội LHPN Việt Nam, 5 năm qua, các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới, sự tiến bộ của phụ nữ đạt nhiều kết quả tích cực. Các tầng lớp phụ nữ tiếp tục phát huy truyền thống, phẩm chất tốt đẹp, tinh thần đoàn kết, sự năng động, sáng tạo góp phần tạo nên những thành tựu to lớn trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Phụ nữ chiếm 50,2% dân số, 47,4% lực lượng lao động, phụ nữ ngày càng khẳng định tiềm năng, vai trò và vị thế quan trọng trong gia đình, xã hội, đóng góp xứng đáng vào tiến trình phát triển đất nước.

Về phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tiếp tục thực hiện tốt chức năng đại diện, vai trò nòng cốt chính trị trong công tác phụ nữ, khơi dậy mạnh mẽ tiềm năng, sức sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết của phụ nữ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, chủ động tham mưu, đề xuất hoàn thiện luật pháp, chính sách liên quan đến phụ nữ, gia đình, trẻ em và bình đẳng giới; đồng thời đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đẩy mạnh hội nhập quốc tế; mở rộng tính liên hiệp, tập hợp rộng rãi các tầng lớp phụ nữ trên nguyên tắc dân chủ, tự nguyện là nhiệm vụ then chốt để xây dựng tổ chức hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng, ghi nhận và biểu dương những thành tích to lớn của phong trào phụ nữ và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong nhiệm kỳ qua. Thủ tướng đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cần nắm vững, quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, có những giải pháp, biện pháp cụ thể, mạnh mẽ, khả thi để đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước vào cuộc sống. 

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục, vận động các tầng lớp phụ nữ thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, phát huy vai trò, tiềm năng, thế mạnh của phụ nữ trên tất cả các lĩnh vực, địa bàn; Cần đa dạng hóa nội dung hoạt động, hướng mạnh về cơ sở; nắm vững tình hình và xử lý tốt các vấn đề phát sinh từ cơ sở; đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai hoạt động. 

Thủ tướng cũng đề nghị, hội cần tổ chức thật nghiêm túc công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong hội viên, phụ nữ; khơi dậy ý chí, khát vọng, tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam. Thủ tướng tin tưởng rằng, sau đại hội này, hội viên, phụ nữ sẽ có nhận thức mới, khí thế mới, tạo đà phát triển mới cho phong trào phụ nữ, bảo đảm đồng bộ, toàn diện, thiết thực, hiệu quả hơn./. 

Thực hiện : Hoàng Hương Thanh Hải Như Huỳnh