Khai mạc Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Sáng 2/12, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam (nhiệm kỳ 2023 - 2028) đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và chỉ đạo đại hội. Chủ tịch Nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự.

Thời gian qua, Tổng Liên đoàn đã chủ động, tích cực đổi mới và nâng cao chất lượng tham gia xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động; phát hiện, đề xuất nhiều kiến nghị, góp ý xây dựng pháp luật để chăm lo, bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người lao động, có kiến nghị xác đáng tại Hội đồng Tiền lương quốc gia, góp phần tăng lương tối thiểu vùng 25,34% so với đầu nhiệm kỳ.

Công đoàn tiếp tục phát huy vai trò quan trọng trong tham gia xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, góp phần giảm 55,3% số cuộc ngừng việc tập thể so với nhiệm kỳ 2013 - 2018.

Trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 bùng phát, các cấp công đoàn đã triển khai nhiều giải pháp tuyên truyền, vận động; phối hợp tổ chức sản xuất theo mô hình “3 tại chỗ”, “một cung đường, hai điểm đến”, ban hành 5 chính sách hỗ trợ đoàn viên, người lao động và con của người lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19, hỗ trợ lực lượng tuyến đầu với tổng số tiền gần 6 nghìn tỷ đồng với 10 triệu lượt người lao động được thụ hưởng.

Nhiệm kỳ 2023 - 2028 tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xác định tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn, xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện. Theo đó, sẽ tiếp tục đẩy mạnh đối thoại, thương lượng tập thể, trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn vệ sinh lao động. Đồng thời, tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở ở các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Cùng với đó, xây dựng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là chủ tịch công đoàn tại doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Ngô Trang -

Sỹ Cường