Khai mạc diễn đàn Việt - Hàn lần thứ 5: Hướng tới nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện

Sáng 13/6, Diễn đàn Vì tương lai Việt - Hàn lần thứ 5 với chủ đề “30 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc: Hướng tới nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện” chính thúc khai mạc. Diễn đàn do Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Quỹ Giao lưu Quốc tế Hàn Quốc phối hợp tổ chức.

Diễn đàn Vì tương lai Việt – Hàn lần thứ V với chủ đề: “30 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc: Hướng tới nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện”. Diễn đàn sẽ góp phần làm rõ nội hàm quan hệ “đối tác chiến lược toàn diện” giữa hai nước trong bối cảnh mới, từ đó tìm các giải pháp thúc đẩy và phát huy hiệu quả cao nhất mối quan hệ này vì hòa bình và thịnh vượng của khu vực và thế giới. Tại diễn đàn, các đại biểu sẽ trao đổi, đóng góp ý kiến và đưa ra những kiến nghị xác đáng cho một tương lai tốt đẹp hơn nữa của quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc và sẽ được tổng hợp, chắt lọc thành “Báo cáo kiến nghị” trình lên Chính phủ hai nước.

Hiện, quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước Việt Nam – Hàn Quốc đang đứng trước những vận hội phát triển mới đầy triển vọng. Những thành tựu tốt đẹp của lịch sử 30 năm hợp tác, sự tương đồng về lợi ích chiến lược giữa hai bên sẽ là “động lực” để hướng tới nâng tầm quan hệ Việt Nam- Hàn Quốc lên thành “đối tác chiến lược toàn diện”.
 

Thực hiện : Nguyễn Duyên Thế Anh