Khai mạc Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 77

Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 77 đã khai mạc vào sáng 27/12 tại Hà Nội. Thủ tướng Phạm Minh Chính tới dự và chỉ đạo Hội nghị. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 77 diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đang nỗ lực phấn đấu, quyết liệt triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội năm 10 năm 2021 - 2030; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chinh trị, tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tích cực thực hiện chủ trương thích ứng linh hoạt, an toàn và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. 

Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá tình hình, kết quả công tác công an và phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2021; đánh giá kết quả năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong Công an nhân dân; sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 51 của Bộ Chính trị về “Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia”; sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị và Nghị định số 01 của Chính phủ; phổ biến một số nội dung cơ bản của Đề án về “Đẩy mạnh xây dựng Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới” và phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2022 trong lực lượng Công an nhân dân. Tại Hội nghị, các đại biểu sẽ tập trung thảo luận, đi sâu phân tích, dự báo diễn biến, tác động của tình hình, nhận thức đầy đủ những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đặt ra đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân; thống nhất các chủ trương, giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả các mặt công tác, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ công tác trong năm 2022 và những năm tiếp theo...

Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 77 diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 27 đến 29/12.