Khai mạc Hội thảo du lịch 2021

Sáng ngày 25/12, tại Thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, đã diễn ra Hội thảo Du lịch 2021 với chủ đề “Du lịch Việt Nam - Phục hồi và phát triển”, do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Hội thảo.

Hội thảo Du lịch 2021 được tổ chức trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đã và đang tiếp tục diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực tới mọi mặt của đời sống kinh tế, xã hội trên phạm vi toàn thế giới. Trong đó, du lịch là một trong những lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. 

Tiếp nối thành công của Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2021 và các hội thảo khác về lĩnh vực du lịch trong thời gian qua, Hội thảo Du lịch 2021 hôm nay sẽ làm rõ hơn các chính sách hỗ trợ du lịch trong quá trình phục hồi kinh tế-xã hội.

Ông Nguyễn Đắc Vinh - Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội: “Hội thảo sẽ cung cấp bức tranh tổng thể, bao quát hơn về thực trạng của du lịch thế giới và Việt Nam dưới tác động của đại dịch COVID-19; cơ hội và thách thức đặt ra đối với du lịch Việt Nam; thảo luận về quan điểm, định hướng, giải pháp để phục hồi và phát triển du lịch trong thời gian tới. Trên cơ sở đó, đề xuất, kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ có giải pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn, quyết định những chính sách đột phá để phục hồi và phát triển du lịch, gắn với Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sẽ được các cấp có thẩm quyền cho ý kiến trong thời gian tới.”

Trên cơ sở nhìn nhận, phân tích thực trạng, nhận diện những cơ hội và thách thức, nhiều đề xuất, kiến nghị, giải pháp đã được đưa ra nhằm phục hồi, phát triển du lịch trong thời gian tới như: Kiểm soát dịch COVID-19 hiệu quả và thích ứng an toàn là điều kiện tiên quyết để mở cửa du lịch an toàn. Tiếp tục triển khai đồng bộ các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động ngành du lịch phục hồi và thích ứng tình hình mới. Triển khai đồng bộ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2022-2023. Khuyến khích phục hồi du lịch nội địa ngay vào đầu năm 2022, gắn với lộ trình mở cửa du lịch quốc tế an toàn.

Ông Nguyễn Châu Á - Công ty Oxalis Adventure: “Covid đã làm thay đổi rất là nhiều vấn đề về du lịch trên toàn cầu và cũng đã làm biến mất một số loại hình du lịch truyền thống. Có rất nhiều doanh nghiệp mà chúng ta ký đối tác ở nước ngoài hiện nay…. Sau covid cũng sẽ tạo ra nhiều cơ hội, chúng tôi nhận địnnh rằng du lịch xanh hay là xu thế vừa làm việc vừa du lịch sẽ phát triển rất mạnh mẽ nếu chúng ta biết cách chúng ta chớp lấy cơ hội ….”

Ông Đoàn Văn Việt - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: “Du lịch Việt Nam sẽ tận dụng mọi thời cơ…lộ trình tái khởi động là vô cùng cần thiết trong tương lai khi đại dịch lùi xa”

Về lâu dài, để phát triển du lịch, cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển du lịch. Huy động và phân bổ nguồn lực thỏa đáng để phát triển du lịch. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong du lịch. Phát triển triển thị trường và các sản phẩm du lịch. Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực du lịch…