Khai mạc Kỳ họp thứ 13, kỳ họp chuyên đề HĐND thành phố Hà Nội

Sáng 22/9, HĐND thành phố Hà Nội tổ chức kỳ họp thứ 13 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét thông qua một số Nghị quyết quan trọng.

Tại kỳ họp này, HĐND Thành phố xem xét việc ban hành Nghị quyết về các biện pháp tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố Hà Nội. Quyết định một số nội dung hỗ trợ đặc thù đối với các đối tượng bị ảnh hưởng do vụ cháy tại quận Thanh Xuân vừa qua. Xem xét các nội dung, Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2023 cấp Thành phố (bao gồm nội dung bố trí kinh phí xây dựng công trình hỗ trợ một số tỉnh, thành phố).

Phê duyệt chủ trương, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công; Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung Danh mục các dự án thu hồi đất năm 2023 trên địa bàn Thành phố; Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ năm 2023 trên địa bàn Thành phố. Chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng đối với: Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường 35 huyện Sóc Sơn. Đáng chú ý, HĐND Thành phố xem xét chủ trương thành lập quận Gia Lâm và các phường thuộc quận Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

Hoàng Hương -

Cao Hoàng