Khai mạc Phiên họp thứ 11: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến 11 nội dung quan trọng

Sáng ngày 11/5, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc Phiên họp thứ 11, Quốc hội khóa XV để xem xét, cho ý kiến đối với 11 nội dung quan trọng.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, tại phiên họp này, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến nốt đối với các nội dung sẽ trình tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV. Về báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2021; tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2022, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, trên cơ sở báo cáo của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của Uỷ ban Kinh tế, Uỷ ban Tài chính ngân sách, đề nghị Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến với những cập nhật bổ sung, nhất là về các mục tiêu, chỉ tiêu đạt được có thay đổi lớn so với báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2, lý giải nguyên nhân những thay đổi, đánh giá sâu hơn công tác dự báo của chính phủ, các cơ quan hữu quan. Đồng thời đề nghị UBTVQH tập trung phân tích, đánh giá bối cảnh, tình hình triển khai các nghị quyết của Quốc hội, kết quả các tháng đầu năm, bao gồm cả Nghị quyết về công tác phòng chống dịch Covid-19; Nghị quyết về gói chính sách tài khoá tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội trong 2 năm 2022-2023.

Chủ tịch Quốc hội VƯƠNG ĐÌNH HUỆ: “Nghị quyết 43 của Quốc hội về tình hình triển khai gói 437 nghìn tỷ theo tinh thần Nghị quyết Quốc hội gói này chỉ giải ngân trong 2 năm. Thực tế hiện nay chúng tôi rất là lo ngại, giờ nửa năm 2022 rồi tình hình triển khai gói 437 nghìn tỷ như thế nào? Các gói triển khai rất chậm. Đến năm 2023 không giải ngân được là sẽ chấm dứt… Đề nghị các đồng chí thảo luận cho kỹ và có giải pháp khắc phục tình trạng này". 

Đối với Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV; Báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 04/2022; Dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV,  Chủ tịch Quốc hội đề nghị, các thành viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cần đánh giá cụ thể trách nhiệm của từng cơ quan của Quốc hội, của Chính phủ, các bộ ngành trong nghiên cứu, giải quyết kiến nghị của cử tri, cũng như thể hiện trách nhiệm quản lý nhà nước theo lĩnh vực phụ trách. Cần nhìn nhận thẳng thắn, đánh giá những tồn tại hạn chế được chỉ ra trong báo cáo, nhất là những vấn đề ảnh hưởng đến quyền, lợi ích chính đáng của người dân, doanh nghiệp; những vấn đề nổi lên về kinh tế, xã hội được nhân dân, cử tri quan tâm nhất hiện nay gửi tới Kỳ họp thứ 3….làm sao tổng hợp khái quát, trung thực nhất ý kiến nhân dân, cử tri. 

Tại phiên họp này, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về việc trình Quốc hội xem xét, quyết định Chủ trương đầu tư các dự án Vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội; Dự án Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh; xây dựng công trình đường bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ - Sóc Trăng, Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột; Biên Hòa -Vũng Tàu giai đoạn 1. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, đây là 5 dự án quan trọng quốc gia, thuộc thẩm quyền Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư, có sử dụng đa dạng các nguồn vốn của ngân sách trung ương, ngân sách địa phương, vốn đầu tư thuộc gói đầu tư trung hạn, vốn đầu tư thuộc gói kích thích kinh tế cũng như các nguồn vốn hợp pháp khác.

Chủ tịch Quốc hội VƯƠNG ĐÌNH HUỆ: “Đề nghị Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về sự cần thiết cấp bách, việc phân kỳ đầu tư, sự phù hợp với các quy hoạch, kế hoạch chiến lược, cơ cấu các nguồn vốn đầu tư, tính khả thi bố trí vốn, tránh khi Quốc hội phê chuẩn đầu tư mà không triển khai được". 

Chủ tịch Quốc hội cho biết, tại Phiên họp này, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét việc dự kiến phương án phân bổ vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia. Qua đó đề nghị cần làm rõ trách nhiệm trong việc chậm trễ phân bổ vốn.

Chủ tịch Quốc hội VƯƠNG ĐÌNH HUỆ: “Các đồng chí trong Thường vụ trao đổi kỹ vấn đề này….trách nhiệm của ai chậm trễ, đồng thời cho ý kiến cụ thể về việc phân bổ nguồn vốn như thế nào. Phải có người chịu trách nhiệm nếu chậm trễ phân bổ vốn thuộc về bộ nào, ngành nào, địa phương nào".

Nhấn mạnh thời gian diễn ra phiên họp sát với thời gian khai mạc Kỳ họp thứ 3, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị, các thành viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tranh thủ thời gian tối đa, phát huy cao độ tinh thần, trách nhiệm, nghiên cứu kỹ lưỡng các nội dung, cho ý kiến tâm huyết, chất lượng, đảm bảo phiên họp diễn hiệu quả.
 

Quang Sỹ