Khai mạc phiên họp thứ 14: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu nội dung các Bộ trưởng phải trả lời trước UBTVQH

Chiều 9/8, Phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chính thức khai mạc dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Dự kiến diễn ra trong thời gian 2,5 ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét 2 nhóm vấn đề đối với 7 nội dung quan trọng.

Phát biểu gợi mở một số nội dung, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sẽ cho ý kiến về dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho danh mục dự án đã hoàn thiện thủ tục đầu tư và bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương. Đây là đợt phân bổ vốn trung hạn lần thứ 3 từ khi Quốc hội phân định chương trình nhằm thực hiện quy định của Luật đầu tư công và Nghị quyết của UBTVQH về vấn đề này.

Chủ tịch Quốc hội VƯƠNG ĐÌNH HUỆ: "Việc giải ngân, giao vốn, là những vấn đề trọng điểm giải ngân vốn đầu tư công cho đến nay đợt thứ 2 họp phân bổ, từ tháng 1 đến nay đã phân bổ được, Chính phủ trình được 3 lần. Dự kiến lần 3 này có lượng vốn khá lớn chưa có điều kiện phân bổ. Đề nghị các bộ báo cáo kỹ vấn đề này. Vì sao giao vốn của chúng ta chậm, phải chăng là vướng mắc từ khâu chuẩn bị đầu tư." 

Bên cạnh đó, UBTVQH sẽ xem xét đề xuất của Chính phủ liên quan đến việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo nghị quyết 03/2021 của UBTVQH, chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đây là Nghị quyết rất quan trọng và có phạm vi số vốn khá lớn, khoảng 38 nghìn tỷ đồng từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp và cũng được tổ chức triển khai rất nhanh để thực hiện theo Nghị quyết 30 của Quốc hội về hỗ trợ cho các doanh nghiệp và người dân trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Trong khuôn khổ của phiên họp, UBTVQH dành 1 ngày để tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn đối với 2 nhóm lĩnh vực thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch. Phó Thủ tướng Chính phủ và các Bộ trưởng, trưởng ngành có liên quan sẽ tham gia giải trình làm rõ thêm. 

Chủ tịch Quốc hội VƯƠNG ĐÌNH HUỆ: "Đối với các lĩnh vực của Bộ Công an sẽ tập trung vào các vđ công tác quản lý nhà nước về an ninh mạng, giải pháp ngăn chặn xử lý nghiêm tội phạm công nghệ cao, công tác phòng chống tội phạm nhất là tội phạm về ma túy, tín dụng đen, cho vay nặng lãi, việc thực hiện cấp thẻ căn cước công dân; cấp sử dụng hộ chiếu mới; xây dựng dữ liệu quốc gia về dân cư… nhóm vấn đề chất vấn thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch tập trung vào các vấn đề liên quan đến các nhiệm vụ được đề ra tại hội nghị văn hóa, lĩnh vực văn hóa, phát triển du lịch trở thành nền kinh tế mũi nhọn." 

Để bảo đảm các nội dung được chuẩn bị, xem xét thấu đáo kỹ lưỡng, toàn diện, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội bố trí, sắp xếp, tập trung tối đa thời gian để thảo luận cho ý kiến. Các cơ quan hữu quan cử người có trách nhiệm tham gia đầy đủ các nội dung theo chương trình làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

Thực hiện : Hoàng Hương Quang Sỹ Anh Đức