Khai mạc phiên họp thứ 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Sáng 12/9, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc phiên họp thứ 26. Phiên họp được tổ chức trong 5 ngày, chia làm 3 đợt, xem xét, cho ý kiến vào 18 nội dung quan trọng.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, trong công tác lập pháp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sẽ cho ý kiến đối với 7 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết thuộc thẩm quyền của Quốc hội.  Riêng đối với dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đây là dự án luật đặc biệt quan trọng, được chuẩn bị công phu, UBTVQH chủ trương tiếp tục xin ý kiến của đại biểu Quốc hội chuyên trách về những vấn đề quan trọng, còn ý kiến khác nhau. Đồng thời, UBTVQH cũng quyết định cho ý kiến thêm ở phiên họp thứ 26 này, để bảo đảm xem xét một cách thận trọng, kỹ lưỡng trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 6 vào cuối năm.

UBTVQH cũng cho ý kiến lần đầu vào dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi), Luật Tổ chức Toà án nhân dân (sửa đổi), Luật Thủ đô (sửa đổi), dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp. Chủ tịch Quốc hội đồng thời cho biết, tại phiên họp này, nếu đủ điều kiện, vào cuối đợt họp, UBTVQH sẽ cho ý kiến vào dự án Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi.

Trong lĩnh vực giám sát, UBTVQH sẽ xem xét, cho ý kiến đối với các nội dung liên quan đến 2 chuyên đề giám sát là “Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030", “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023”; các báo cáo công tác năm 2023 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, các báo cáo trong lĩnh vực tư pháp và giám sát lại những nội dung trong nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam