Khai mạc triển lãm “Hiệp định Paris - Cánh cửa hòa bình”

Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam, Bảo tàng Hồ Chí Minh đã tổ chức khai mạc triển lãm chuyên đề “Hiệp định Paris - Cánh cửa hòa bình”.

Đây là một hoạt động thiết thực trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm 50 năm ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam.

Nội dung triển lãm bao gồm 3 phần chính, đó là: “Vạch đường đến hòa bình”, “Mở cánh cửa hòa bình”, và “Tiến tới hòa bình”; qua đó khẳng định sự lãnh đạo sáng suốt của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng trong từng giai đoạn đấu tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược, đặc biệt là trên mặt trận ngoại giao, khẳng định bản lĩnh, tính chủ động, lập trường cương quyết, đường lối thương thuyết khéo léo của phái đoàn ta trong suốt quá trình gần 5 năm đàm phán, ký kết Hiệp định Paris; đồng thời thể hiện tình cảm tri ân đối với bạn bè yêu chuộng hòa bình trên thế giới, đã nhiệt thành ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam, vì độc lập, tự do, hòa bình và công lý.

Bên cạnh hơn 250 tư liệu ảnh, hiện vật và bài viết, triển lãm lần này còn trưng bày một số tài liệu độc bản, nguyên gốc, như 4 chiếc bút từng được dùng để ký Hiệp định Paris vào ngày 27/01/1973; bộ chén do Tiến sĩ Henry Kissinger tặng đồng chí cố vấn Lê Đức Thọ…

Thực hiện : Thiện Đoan Trương Tùng