Khai thác hiệu quả thiết chế văn hóa thể thao

Tại Hội thảo văn hóa 2024 với chủ đề: Chính sách và nguồn lực cho phát triển thiết chế văn hóa, thể thao, một trong những vấn đề nổi cộm khi bàn về hiệu quả khai thác các thiết chế văn hoá thể thao hiện nay chính là sự hợp tác công tư đối với các dự án đầu tư trong lĩnh vực văn hoá, thể thao.

Dẫn chứng câu chuyện thực tế từ Bảo tàng Hà Nội, sân vận động Mỹ Đình, bảo tàng mỹ thuật Việt Nam… được đầu tư lớn nhưng nhiều năm trôi qua, những công trình này vẫn gặp vướng mắc thực hiện Nghị định 151/2017 về quản lý, sử dụng tài sản công của Chính phủ. Điều này làm giảm sức hút và công trình cũng bị đánh giá là  đầu tư lãng phí. Tuy nhiên, sau khi Đề án cho thuê tài sản công được phê duyệt thì cũng không có nghĩa là hết khó khăn.

Tuy nhiên, trên thực tế chỉ có dưới 10% các thiết chế văn hoá thể thao được phê duyệt  Đề án, còn lại là chờ đợi vã vẫn còn những điểm nghẽn.

Bên cạnh đó, vấn dề gỡ khó cho Luật PPP trong văn hóa thể thao tiếp tục được đặt ra. Tại Thành phố H ồ Chí Minh, một số công trình đã được gỡ khó nhờ việc thực hiện NQ số 98/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh trong đó cho phép thí điểm thực hiện đầu tư PPP trong lĩnh vực này.

Đến thời điểm hiện nay việc triển khai PPP trong lĩnh vực văn hóa, thể thao chưa có đủ căn cứ pháp lý để các địa phương tổ chức thực hiện. Vì vậy, rất cần xem xét sửa đổi, bổ sung, ban hành văn bản mới hướng dẫn thực hiện phù hợp, đúng thẩm quyền./. 

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam