Khai trừ Đảng các ông Trần Đức Quận, Nguyễn Nhân Chiến

Ngày 31/1, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã họp xem xét, quyết định về công tác cán bộ.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét thi hành kỷ luật ông Trần Đức Quận, ủy viên Trung ương Đảng, bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, và ông Nguyễn Nhân Chiến, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, vì những vi phạm sau:

Các ông Trần Đức Quận, Nguyễn Nhân Chiến đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; tiêu cực; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Vi phạm của 2 cán bộ này đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả của vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Trần Đức Quận và ông Nguyễn Nhân Chiến.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định. 

Truyền hình Quốc hội Việt Nam