Khám chữa bệnh từ xa để người dân được khám, chữa bởi những thầy thuốc giỏi

Một số đại biểu Quốc hội cho rằng, dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) đang trình tại Kỳ họp thứ 3 Quốc hội Khóa XV đề cập đến khám, chữa bệnh từ xa còn ít. Do vậy dự thảo Luật cần phải làm rõ vai trò của việc khám chữa bệnh từ xa, nhất là trong kỷ nguyên chuyển đổi số.

Cho ý kiến về điều 55, Về khám bệnh, chữa bệnh và hỗ trợ chữa bệnh từ xa đại biểu Nguyễn Thị Huế đoàn Bắc Kạn đề cập đến tính liên thông khoa học công nghệ giữa các tuyến của bệnh viện. Tuy nhiên theo đại biểu trong luật còn quy định chưa cụ thể và đầy đủ.

Bà NGUYỄN THỊ HUẾ, Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn: “Tôi đề nghị nên sửa thành khám chữa bệnh từ xa là việc cơ sở y tế người hành nghề phải sử dụng liên thông công nghệ thông tin để thực hiện khám chữa bệnh từ xa. Không phải anh ở đây anh sử dụng công nghệ anh có thể khám được nếu không liên thông với cơ sở các tuyến”

Đồng quan điểm, đại biểu Nguyễn Anh Trí cho rằng dự án sửa đổi luật lần này đề cập đến khám, chữa bệnh từ xa còn quá ít. Theo đại biểu, việc này làm ảnh hưởng đến quá trình chuyển đổi số và hơn nữa còn làm hạn chế khả năng hội nhập của ngành y tế, qua đó có thể ảnh hưởng đến chất lượng khám, chữa bệnh. Do vậy cần có 1 chương riêng về khám chữa bệnh từ xa.

Ông NGUYỄN ANH TRÍ, Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội: “Cần khám chữa bệnh từ xa để người dân ở vùng sâu, vùng xa, ở những nơi không có nền y học phát triển, không có thầy thuốc tay nghề cao vẫn có thể tiếp cận y học tiên tiến và quan trọng hơn cả là được khám, chữa bệnh bởi những thầy thuốc giỏi. Lúc ấy, chất lượng khám chữa bệnh cũng tốt lên rất nhiều.Tôi muốn nhắc lại đây không phải vấn đề của tương lai đâu xa, mà đã hiện hữu trước mắt. Đấy là còn chưa kể khám chữa bệnh từ xa chắc chắn sẽ phát triển nhanh, mạnh mẽ trong vòng 5-10 năm tới”

Một số đại biểu cũng đề nghị cần bổ sung quy định về trách nhiệm của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh từ xa, cơ chế thanh toán và trách nhiệm của các cá nhân và cơ quan liên quan.

Thực hiện : Phạm Kiên Diệu Huyền