Khẩn trương hoàn thiện danh mục dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế

“Hoàn thiện danh mục dự án phục hồi kinh tế là nhiệm vụ khó nhưng phải siết chặt kỷ luật, kỷ cương, cố gắng làm sớm”. Đây là nhấn mạnh của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại phiên họp của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về tình hình triển khai thực hiện và dự kiến danh mục, mức vốn bố trí cho nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Cho ý kiến về tình hình triển khai thực hiện và dự kiến danh mục, mức vốn bố trí cho nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, một số đại biểu cho rằng, Chính phủ cần khẩn trương thông báo hết số vốn còn lại cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương để hoàn thiện thủ tục đầu tư, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến. Đồng thời, báo cáo rõ nguyên nhân chưa đủ điều kiện thông báo vốn, giải pháp để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 43 của Quốc hội. Qua thảo luận, xem xét của các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chia sẻ,  hoàn thiện danh mục dự án thuộc chương trình phục hồi kinh tế là nhiệm vụ khó nhưng phải làm sớm, không để lâu, không để giảm hiệu quả của Chương trình.

Chủ tịch Quốc hội VƯƠNG ĐÌNH HUỆ
"Theo tinh thần là có đến đâu chúng ta trình đến đấy, không nhất thiết phải chờ một đợt. Thường vụ sẽ phải họp nhiều lần nhưng mà là vì cuộc sống, chờ đủ hết thì chậm, cố gắng khẩn trương theo từng gói một, được cái gì phê duyệt trước."

Cho ý kiến về phương án sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi và kinh phí còn lại của ngân sách Trung ương năm 2021, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tập trung phân tích phương án phân bổ nguồn tăng thu và tiết kiệm chi do Chính phủ trình; nêu ra một số vấn đề cần lưu ý với Chính phủ trong sử dụng nguồn kinh phí này. Riêng với số vốn còn lại chưa phân bổ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Bộ Tài chính sớm thống nhất phương án với Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội.