Khẩn trương nghiên cứu thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng dầu để có biện pháp phù hợp

Cùng với mức giảm "kịch khung" biểu thuế thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cho ý kiến về Dự thảo Nghị quyết mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu, các thành viên UBTVQH cũng yêu cầu Chính phủ khẩn trương nghiên cứu các vấn đề liên quan đến thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng xăng dầu để báo cáo Quốc hội xem xét có biện pháp phù hợp.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho rằng, mức giảm hiện nay đối với thuế BVMT trong giá xăng dầu là không đáng kể. Do đó, Chính phủ cần cân nhắc xem xét các yếu tố khác cấu thành giá cơ sở của giá xăng dầu để có chính sách điều hành và tiếp tục giảm giá xăng dầu.

Ông VŨ HỒNG THANH, Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội: “Chính phủ đề nghị xuống mức sàn thấp nhất rồi, Thường vụ Quốc hội không thể giảm thêm được nữa. Tuy nhiên Chính phủ cũng cần cân nhắc các yếu tố khác cấu thành giá cơ sở của giá xăng dầu theo nghị quyết của UBTVQH chất vấn Bộ Công thương, giảm trực tiếp hơn 1000 xuống với xăng không đáng kể gì cả.”   

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Chính phủ xem xét, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định liên quan đến thuế nhập khẩu ưu đãi cùng với đó khẩn trương nghiên cứu các vấn đề liên quan đến thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng xăng dầu trong trường hợp giá xăng dầu thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp.

Chủ tịch Quốc hội VƯƠNG ĐÌNH HUỆ: “(Giá cả xăng dầu -PV) Ở mức cao tác động đến chỉ số lạm phát, kinh tế vĩ mô và sinh kế, đời sống của người dân, tăng trưởng kinh tế thì Chính phủ sớm nghiên cứu và trình để Quốc hội xem xét".

Giải trình về vấn đề này, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho biết thuế nhập khẩu ưu đãi có tác động không nhiều về giá, vấn đề bây giờ là đa dạng hoá nguồn cung. Tuy nhiên đến tháng 8 năm 2022 Bộ Tài chính sẽ trình sửa đổi thuế xuất nhập khẩu chung. 

Phó Thủ tướng LÊ MINH KHÁI: “Rà soát lại tất cả những dòng thuế trong xuất nhập khẩu còn nhiều chứ không phải xăng dầu không. Đối với VAT và thuế tiêu thụ đặc biệt, cần thiết xin phép Chủ tịch Quốc hội và UBTVQH tổ chức cách nào đấy để quyết định khi Chính phủ trình sớm nhất để chúng ta kiểm soát được lạm pháp và tạo điều kiện phục hồi và phát triển kinh tế”

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đề nghị Chính phủ nghiên cứu có các chính sách hỗ trợ các đối tượng bị tác động trực tiếp trong trường hợp giảm giá xăng mà vẫn gặp khó khăn như ngư dân đánh bắt thuỷ sản xa bờ, giao thông vận tải, người nghèo, người có thu nhập thấp...

Sau khi thảo luận, 100% thành viện Uỷ ban Thường vụ quốc hội thống nhất thông qua Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn. 

Thực hiện : Diệu Huyền Thùy Linh Quang Sỹ Anh Đức