Khẩn trương xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa

Năm 2022, ủy ban Văn hóa Giáo dục đã tổ chức triển khai và hoàn thành tốt khối lượng lớn các nhiệm vụ đề ra, đạt nhiều kết quả tích cực. Đặc biệt, Hội thảo Văn hóa 2022 với chủ đề “Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa” đã tạo được dấu ấn và sức lan tỏa. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ sớm, từ xa, Hội thảo nhận được sự theo dõi, hưởng ứng của đông đảo cử tri khắp mọi miền Tổ quốc.

Điều này đã chứng minh sức hút lớn, cũng như sự thành công của Hội thảo. Phóng viên THQHVN đã phỏng vấn Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh xung quanh nội dung này.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết!