Khánh Hòa đẩy mạnh chuyển đổi số

Chiều 17/5, buổi lễ ký kết thỏa thuận hợp tác trong hoạt động chuyển đổi số giai đoạn 2022 -2025 giữa UBND tỉnh Khánh Hoà và Tập đoàn Viettel đã được diễn ra.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất về chuyển đổi số, đồng thời tiến hành ký kết "Thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025”. 

Theo đó, trong khuôn khổ pháp luật quy định, khả năng về nguồn lực của hai bên, UBND tỉnh Khánh Hòa và Tập đoàn Viettel thỏa thuận hợp tác các nội dung gồm có: Hợp tác cung cấp các giải pháp, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) phục vụ cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số; hợp tác trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng viễn thông và ứng dụng CNTT trong phát triển đô thị thông minh; hợp tác hoàn thiện các giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; hợp tác trong lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực viễn thông và CNTT; hợp tác xây dựng nông nghiệp thông minh; du lịch thông minh; các nội dung hợp tác khác theo nhu cầu của UBND tỉnh Khánh Hòa và khả năng đáp ứng của Tập đoàn Viettel.

Thực hiện : Duy Hòa Việt Bảo

quảng cáo