Khánh Hòa giao khoán “rừng quý” cho dân bảo vệ

Tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái phép ngày càng phức tạp, nhất là tại khu vực rừng căm xe Ninh Tây của thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa. Để giữ rừng, UBND tỉnh Khánh Hòa đã phê duyệt đề án thí điểm giao khoán bảo vệ rừng và sản xuất nông lâm kết hợp đối với rừng căm xe Ninh Tây. Theo đề án, người dân được giao khoán bảo vệ “rừng quý” này và bước đầu đã mang lại hiệu quả.

Hơn 2 năm nay, từ ngày nhận khoán bảo vệ rừng căm xe, hằng ngày, ông Tăng Văn Thông ở thôn Buôn Tương, xã Ninh Tây đều đặn tham gia tuần tra cùng với lực lượng bảo vệ rừng của Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Khánh Hòa. Rừng căm xe Ninh Tây là diện tích rừng thuần loại duy nhất tại Khánh Hòa. Để góp phần giữ rừng, ông Thông đã ký hợp đồng nhận bảo vệ gần 20 ha rừng căm xe.

Sau hơn 2 năm triển khai, công tác bảo vệ rừng căm xe Ninh Tây đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nếu như thời điểm mới triển khai đề án, trên diện tích rừng được giao khoán xảy ra 39 vụ, thì từ đầu năm 2023 đến nay, số vụ vi phạm giảm xuống chỉ còn 10 vụ. Trong đó, có 5 hộ chưa để xảy ra vụ vi phạm nào trong phần diện tích được giao khoán.  

Với mục tiêu bảo vệ rừng căm xe Ninh Tây phát triển tốt hơn, Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Khánh Hòa triển khai lồng ghép với chính sách hỗ trợ giao khoán bảo vệ rừng tự nhiên, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi. Đơn vị đang tính toán việc trồng xen các loại cây ngắn ngày, cây dược liệu, kết hợp chăn nuôi nhằm khai thác tiềm năng dưới tán rừng; góp phần tạo thêm thu nhập cho các hộ nhận khoán, gắn bảo vệ rừng với phát triển kinh tế hộ gia đình bền vững, ổn định và hiệu quả thiết thực hơn. 

Văn Lệ -

Nguyễn Minh