Khánh Hòa: Khánh thành Dự án Đường giao thông từ Quốc lộ 1 đến Đầm Môn

Vừa qua Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong tổ chức lễ khánh thành dự án Đường giao thông từ Quốc lộ 1 đến Đầm Môn. Đây là công trình Kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa (1653 - 2023).

Quy hoạch xây dựng Khu kinh tế Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 13/4/2022 đã xác định ưu tiên đầu tư xây dựng một số công trình hạ tầng kỹ thuật xã hội quan trọng. Từ tháng 10/2015, HĐND tỉnh đã phê duyệt Quyết định chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông từ Quốc lộ 1 đến Đầm Môn và Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong với mục tiêu thúc đẩy sự phát triển của Khu kinh tế Vân Phong. Dự án được khởi công từ năm 2016 với tổng mức đầu tư 998 tỷ đồng. Quy mô tuyến đường dài 14,3km. Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong công tác thi công xây dựng và chịu ảnh hưởng dịch Covid-19, tuy nhiên, đến nay dự án đã về đích.

Nghị quyết số 09 ngày 28/1/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hoà đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã định hướng phát triển huyện Vạn Ninh trở thành đô thị du lịch biển cao cấp, thị xã Ninh Hoà là đô thị công nghiệp. Ngoài ra, tại Nghị quyết số 42 ngày 21/3/2022 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 09 đã xác định Bắc Vân Phong trở thành một trong những đô thị du lịch biển đẳng cấp quốc tế, trung tâm kinh tế biển hiện đại, cảng nước sâu gắn với khu phi thuế quan, công nghiệp công nghệ cao;Thu hút được nhà đầu tư tham gia thực hiện các dự án đầu tư tại khu Kinh tế Vân Phong thì việc đầu tư đồng bộ, hoàn chỉnh các công trình hạ tầng thiết yếu, đặc biệt là đường giao thông trục chính khu tổng hợp Đầm Môn là nhiệm vụ quan trọng.

Khu kinh tế Vân Phong nằm ở phía Bắc tỉnh Khánh Hòa, là một trong ba vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh. Đây là khu vực hội tụ điều kiện thuận lợi và nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế tổng hợp đa ngành, trở thành trung tâm kinh tế biển của cả nước. Dự kiến vào ngày 2/4 sắp tới, UBND tỉnh sẽ công bố Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh hòa đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. Trên cơ sở đó sẽ chỉ đạo Ban quản lý lập quy hoạch các phân khu chức năng quan trọng, bố trí nguồn lực đầu tư hạ tầng thiết yếu tại các khu chức năng để triển khai thu hút đầu tư.

Thực hiện : Văn Lệ Nguyễn Minh