Khánh Hòa lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở

Chuẩn bị cho chương trình xây dựng luật của Quốc hội, sáng 17/5, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đại diện các cơ quan, ban ngành góp ý dự án Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Dự án Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở được xây dựng xuất phát từ thực tiễn, nội dung này tuy đã được quy định tại nhiều văn bản như Nghị quyết của Quốc hội, Pháp lệnh, Nghị định…nhưng còn rải rác và chưa thống nhất, đồng bộ, sau rất nhiều năm đã bộc lộ không ít bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Dự thảo Luật gồm 7 chương, 74 điều. Các đại biểu đã tập trung cho ý kiến về các nội dung: thực hiện dân chủ tại xã, phường, thị trấn; thực hiện dân chủ trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; trách nhiệm thực hiện dân chủ ơ cơ sở, Thanh tra nhân dân…

Theo nhiều đại biểu, dự án Luật nên bổ sung thêm các nội dung về: quy định thôn, tổ dân phố là cơ sở trực tiếp ở cộng đồng dân cư, cần công khai thông tin, quy trình về phân bổ lao động, bổ nhiệm cán bộ; tăng thẩm quyền của Ban Thanh tra nhân dân. Có ý kiến cho rằng, dự án Luật không nên đưa ra khái niệm “Ban Thanh tra nhân dân” mà nên thay bằng tên gọi khác, bỏ điều khoản giải thích khái niệm “cộng đồng dân cư” (vì đã được quy định trong luật khác)… Dự án Luật tiếp tục được lấy ý kiến, dự kiến thông qua vào kỳ họp thứ 4 của Quốc hội vào tháng 10/2022."

Thực hiện : Duy Hòa Việt Bảo

quảng cáo