Khánh Hòa tập trung khắc phục tỷ lệ giải ngân đầu tư công thấp

Vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, điều chuyển vốn… đã khiến tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm của tỉnh Khánh Hòa đạt thấp. Hiện địa phương đang tăng cường thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ những vướng mắc, bảo đảm tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch.

Theo báo cáo mới đây của lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, tính đến cuối tháng 6/2023, so với kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao, tỷ lệ giải ngân của tỉnh đạt 19%, kế hoạch vốn thực tế ước đạt 39,6%. Phần lớn các dự án bị chậm triển khai, chậm giải ngân do vướng giải phóng mặt bằng.

Nguyên nhân khách quan khiến tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh thấp là do nhiều nguồn vốn chưa được phân bổ như nguồn trái phiếu chính quyền địa phương, các chương trình phục hồi kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới, miền núi, một số dự án trọng điểm; vướng mắc của các dự án sử dụng nguồn vốn ODA cấp phát và vốn vay lại Chính phủ. Một số dự án lớn trên địa bàn tỉnh đã được phê duyệt giá đất nhưng quá trình niêm yết, chi trả, bàn giao mặt bằng còn chậm.

Trước thực trạng trên, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đề nghị các chủ đầu tư, UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, đánh giá khả năng thực hiện và ký cam kết giải ngân vốn đầu tư công. Các địa phương, chủ đầu tư khẩn trương giải phóng mặt bằng, đền bù, hỗ trợ tái định cư cho người dân. Tỉnh cũng sẽ đẩy nhanh tiến độ xây dựng đề án trái phiếu chính quyền địa phương 1.000 tỷ đồng; đồng thời, xem xét phân bổ nguồn vốn còn lại chưa phân bổ của năm 2023 cho các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã hoàn thành thủ tục đầu tư theo quy định… 

Văn Lệ - Nguyễn Minh