Khảo sát công tác bảo vệ môi trường tại tỉnh Thái Nguyên

Làm việc với UBND tỉnh Thái Nguyên về việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường, các ý kiến thành viên đoàn công tác của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đề nghị tỉnh Thái Nguyên làm rõ kết quả thực triển khai nhiệm vụ công tác bảo vệ môi trường theo quy định pháp luật về bảo vệ môi trường đối với khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

Các ý kiến thành viên đoàn khảo sát cho rằng về cơ bản công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã được tỉnh quan tâm, chỉ đạo thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành. Tuy nhiên, có ý kiến đại biểu cũng đề nghị tỉnh làm rõ việc tỷ lệ các khu công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn môi trường đã lắp đặt hệ thống quan trắc tự động mới đạt 57%.

Cùng quan tâm đến vấn đề này, đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng mặc dù theo nghị định của Chính phủ đến hết 31/12/2024 các đơn vị phải đưa các trạm quan trắc tự động này vào vận hành tuy nhiên cũng đề nghị tỉnh Thái Nguyên cần phải quan tâm đôn đốc để xử lý việc này.

Trước đó, Đoàn đã khảo sát thực tế tại Công ty khai thác, chế biến khoáng sản Núi Pháo về công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác, chế biến quặng wonfram - đa kim tại mỏ Núi Pháo; khảo sát các công trình bảo vệ môi trường tại Công ty Than Núi Hồng và Nhà máy chế biến sâu kim loại đồng xử lý chất thải công nghiệp có chứa kim loại của Công ty Cổ phần Vương Anh tại Cụm công nghiệp Sơn Cẩm 3; KCN Sông Công II và Công ty TNHH Dongwha Việt Nam.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Bích Hạnh - Thùy Linh - Tùng Dương