Khảo sát về quản lý thị trường bất động sản và nhà ở xã hội tại Cần Thơ

Sáng 10/6, tổ công tác của đoàn công tác số 3 thực hiện Chuyên đề giám sát tối cao của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023 đã bắt đầu cuộc khảo sát tại thành phố Cần Thơ.

Đoàn đã đến khảo sát tại dự án Khu dân cư Hưng Thạnh (lô số 5C) và dự án Khu dân cư Nam Long 2, lô 9A thuộc khu đô thị mới Nam Cần Thơ. Tại buổi khảo sát, đoàn đã ghi nhận ý kiến liên quan đến việc sử dụng đất để thực hiện dự án bất động sản, bao gồm phân bổ chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất. Trong phát triển nhà ở xã hội, đoàn làm rõ việc thực hiện dự án xây dựng nhà ở xã hội; loại nhà và tiêu chuẩn, quy chuẩn nhà ở xã hội; Quỹ đất, nguồn vốn, Đối tượng và điều kiện được thụ hưởng chính sách về nhà ở xã hội; Xác định giá thuê, giá thuê mua, giá bán nhà ở xã hội; nguyên tắc bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội; quản lý, vận hành nhà ở xã hội… 

Hoàng Hương -

Công Tràng -

Ngọc Tuấn