Khảo sát việc quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự tại An Giang

Hôm 14/2, đoàn công tác Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc Hội đã đến khảo sát làm việc tại tỉnh An Giang về kết quả thực hiện quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự nhằm phục vụ thẩm tra dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

Báo cáo với đoàn, lãnh đạo tỉnh An Giang cho biết, các công trình quốc phòng, khu quân sự được quản lý theo hiện trạng, có tường rào bảo vệ, mốc giới rõ ràng, lập hồ sơ quản lý chặt chẽ, xây dựng kế hoạch, phương án chiến đấu, phòng chống cháy nổ, bảo vệ đúng quy định.
Tuy vậy, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật bảo vệ công trình quốc phòng, khu quân sự ở một số ngành, địa phương, đơn vị chưa được thường xuyên, liên tục. Công tác quản lý đất quốc phòng được giao có thời điểm còn để xảy ra lấn chiếm. Một số công trình quốc phòng nằm trong khu du lịch có khách tham quan, vui chơi khá đông nên việc quản lý người ra, vào quay phim chụp ảnh trong khu vực bảo vệ vành đai an toàn có lúc, có nơi chưa chặt chẽ.

Tỉnh An Giang kiến nghị Quốc hội sớm thông qua và ban hành Luật Quản lý bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự để làm cơ sở pháp lý, bảo đảm thực hiện thống nhất, hiệu quả trên phạm vi cả nước nói chung và địa phương nói riêng.

Thay mặt đoàn công tác, Trung tướng Đỗ Quang Thành, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc Hội ghi nhận những kết quả mà tỉnh An Giang đã hoàn thành thời gian vừa qua. Tỉnh đã thể hiện trách nhiệm cao trong công tác đầu tư xây dựng, quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng, khu quân sự. Chia sẻ những khó khăn, bất cập với địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện, Trung tướng Đỗ Quang Thành đề nghị lãnh đạo tỉnh hoàn chỉnh thêm báo cáo, kiến nghị thêm các vấn đề về chính sách được trình bày qua buổi làm việc, đặc biệt là các vấn đề quy hoạch, chuyển đổi tài sản công.

Trung Hiếu