Khi Đại biểu sa ngã, suy thoái thì đều phải xử lý nghiêm

Việc bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội, nhất là đại biểu giữ cương vị cao trong bộ máy nhà nước thì tất cả đại biểu Quốc hội đều buồn. Tuy nhiên, khi đại biểu sa ngã, suy thoái, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng thì đều phải xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Ông HOÀNG ANH CÔNG, Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên: “ Không chỉ riêng tôi mà các ĐBQH đều cảm thấy buồn, đây là 1 ĐBQH giữ cương vị cao trong bộ máy nhà nước, 1 tư lệnh ngành nhưng lại vi phạm pháp luật dẫn đến việc tước danh hiệu đại biểu, xoá tên đại biểu và cách chức vụ. Có thể nói đây là hình phạt nghiêm khắc của Đảng và Nhà nước đối với người vi phạm pháp luật, nhất là những người càng cao cấp càng phải gương mẫu trong hoạt động cũng như trong công tác của mình. Nhưng họ lại sa ngã, suy thoái dẫn đến hậu quả như thế thì đây là việc tất yếu và cũng là điều cảnh tỉnh cho các đồng chí khác làm theo đúng pháp luật. Khi có căn cứ, có quyết định của cơ quan Đảng, cụ thể là ban chấp hành TW đã ra quyết định kỷ luật khai trừ Đảng đối với các Đảng viên là ĐBQH, Đảng viên là đại biểu HĐND vi phạm pháp luật thì UBTVQH đã họp và ra nghị quyết, Quốc hội đã điều chỉnh chương trình kỳ họp, đưa chương trình nhân sự vào chương trình phiên họp thì đây là việc làm hết sức khẩn trương. Tôi đánh giá đây là sự quyết liệt của Quốc hội và khẳng định về Quốc hội trong sạch. Nếu trong trường hợp có ĐBQH vi phạm pháp luật thì chúng ta cũng nghiêm minh xử lý”.

Thực hiện : Truyền hình Quốc hội Việt Nam