Kho bạc Nhà nước đang gửi 900.000 tỷ đồng tại ngân hàng

Kho bạc Nhà nước đang gửi 900.000 tỷ đồng tại Ngân hàng Nhà nước và 4 ngân hàng thương mại. Đây là tiền tồn quỹ ngân sách trung ương, các tỉnh, huyện và hơn 100.000 số dư tài khoản…, trong đó, số dư tồn quỹ địa phương là lớn nhất, còn số dư tồn quỹ Nhà nước không lớn.

Trong năm 2022, Kho bạc Nhà nước đã triển khai mở tài khoản chuyên thu ngân sách Nhà nước và ký thỏa thuận hợp tác phối hợp thu ngân sách Nhà nước, thanh toán song phương điện tử với 4 ngân hàng thương mại là Sacombank, ABBANK, Vietbank, Eximbank. Ngoài ra, cơ quan này cũng đã mở tài khoản chuyên thu và kết nối thanh toán với 15 ngân hàng.

Những thông tin trên được ông Lưu Hoàng, Cục trưởng Cục Quản lý ngân quỹ (Kho bạc Nhà nước) cho hay tại họp báo kết quả công tác trọng tâm năm 2022 của hệ thống Kho bạc Nhà nước chiều 27/12.

Theo đó, tính đến hết ngày 20/12, lũy kế thu ngân sách Nhà nước trong cân đối đạt 1,7 triệu tỷ đồng, bằng 122,37% so với dự toán năm 2022 được giao. Đối với chi thường xuyên, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã kiểm soát hơn 895.000 tỷ đồng, bằng 80,5% dự toán chi thường xuyên năm 2022 của ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.

Thông tư 58/2019 của Bộ Tài chính có hiệu lực từ ngày 1/11/2019 quy định về quản lý và sử dụng tài khoản của Kho bạc Nhà nước mở tại Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại.

Thông tư hướng dẫn rõ về nội dung sử dụng tài khoản. Trong đó, tài khoản thanh toán tổng hợp của Kho bạc Nhà nước Trung ương mở tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước được sử dụng để đảm bảo khả năng thanh toán chung của các đơn vị Kho bạc Nhà nước qua kênh thanh toán điện tử liên ngân hàng.

Việt Bắc